NyTeknik ger några tips från de som lyckats skriva 2.0 på högskoleprovet.

  • Gör gamla prov.
  • Ät en stadig frukost.
  • Läs mycket, ett gott ordförråd är till stor nytta.
  • Se till att få ordentligt med sömn.
  • Ta med en linjal.
  • Titta i dina gamla skolböcker så du har kunskapen färskt i minnet.
  • Ta med något gott att äta och dricka till rasterna.

Ur kommentarerna till artikeln kan man även lägga till att man skall ta tid på sig att läsa frågorna ordentligt, så att man verkligen svarar på det som frågas efter – många gör fel på enkla frågor för att de missförstått frågan.

Studera.nu har en särskild avdelning med gamla prov som är bra att öva på. De är interaktiva och kan göras direkt på nätet, de har även gamla prov med facit att öva på.

I en annan artikel från NyTeknik talas det om att matten kan få större betydelse i kommande prov.

Uppgifterna blir fler men kortare och det blir mer matte och problemlösning. Nya provdelar som meningskomplettering (MEK), kvantitativa jämförelser (KVA), analytiskt resonemang (AR) och problemlösningsdelen XYZ dyker upp. Så ser planerna för det nya högskoleprovet ut.

Leave a Reply