Alliansen

2010-03-15

Alliansen publicerar nu sin valsatsning under den gemensamma plattformen alliansen. Nu är de inte längre för Sverige utan bara Alliansen.

– Skiftet från Allians för Sverige till Alliansen markerar att det är något mycket mer beständigt. Per Schlingmann

De ska ta fyra viktiga strider i valkampanjen

  • Alliansen ska i god tid innan valdagen möta väljarna med en tydlig reformagenda för nästa mandatperiod.
  • I höstens val ska vi möta väljarna med en gemensam Allianspolitik på fler områden
  • avkräva vänsteroppositionen svar på hur deras gemensamma och finansierade politik ser ut.
  • var för sig och tillsammans ska göra den största politiska mobiliseringen i Sveriges historia

För att visa på skillnaderna mot det rödgröna regeringsalternativet har de borgerliga partierna dessutom valt ut fyra områden som de tänker fokusera på under valrörelsen:

  • Jobben
  • Ekonomin
  • Välfärden
  • Klimatet.

Alliansen
Creative Commons License photo credit: ElkerG

Hittade även denna vid en sökning efter alliansen på Flickr …
Livsfarlig ledning
Creative Commons License photo credit: Henrik Ström

Leave a Reply