Äntligen verkar det som om kåravgiften är på väg att slopas, studentkårerna gör ett jätte bra och viktigt jobb men något är fel när man tvingas vara medlem i en förening, de som läser vid flera högskolor samma termin tvingas dessutom vara medlemmar i flera kårer.

Att ersätta studentkårerna på samma sätt som högskolor och universitet, dvs efter antal helårsstudenter, är säkert en bra modell.

Leave a Reply