Arbogabilderna

2009-09-01

Visste väl det, obduktionsbilderna på de döda barnen i Arboga inte hade behövt lämnas ut, befintliga sekretessregler ger tillräckligt stöd för att sekretessbelägga dem. Misstänker att domstolarna var mycket noggrannare med sådant när det gällde tex Palme och Lindh.

– Jag tycker fortfarande att det måste finnas ett skydd för den enskildes integritet när det gäller känsliga bilder både i regelverk och i praxis. Förhoppningen är att vi med utredningen och remissvaren kan försäkra oss om att hanteringen av domstolen är sådan att känsliga bilder inte lämnas ut. Vi måste fundera över vad som bör lämnas ut och hur det ska lämnas ut, säger Ask. [att lämna ut känsliga bilder på CD är kanske inte det smartaste sättet om man vill förhindra onödig spridning]

Leave a Reply