Big brother Danmark

2008-10-24

Ska man tro Politiken så arkiveras personliga uppgifter på tex dating sajter av Net Archive vid Statsbiblioteket i Århus.  Att publikt innehåll på webben arkiveras för forksningsändamål är ju kännt men i Danmark måste tydligen operatörerna lämna inloggningsuppgifter till arkiveringsrobotarna så att de kan samla in alla uppgifter.

Danish sites have a legal duty to provide access codes and we have been harvesting text, pictures and audio since 2005.

Uppgifterna är bara tillgängliga för en begränsad skara forskare sägs det, men kan man lite på att arkiven inte läcker?

I Sverige är det Kungliga biblioteket och Kulturarw3 som har i uppgift att arkivera den svenska delen av internet till eftervärlden, har de månne också bakdörrar in i privata utrymmen på stora svenska portaler?

Leave a Reply