Högskolan i Borås har till våren en kurs i poker, eller spelteori applicerat på poker, vilket låter aningen mer seriöst. Ska bli intressant att se hur många som har sökt den kursen – kan ju gissa att det finns en hel del som är intresserade.

Kursen ger först en introduktion till allmän spelteori och fokuserar därefter på spel med ofullständig information, specifikt poker…Perspektivet som används är att poker utgörs av en sekvens av beslut där det i varje beslutssituation gäller att maximera det förväntade utfallet. Som en bakgrund till den för pokern specifika spelteorin behandlas begrepp som t.ex. pot odds, implicit odds och pot equity.


Foto:waffler

Reaktioner på högskoleutbildning i poker:
Sydsvenskan
Aftonbladet
SvD
SvD om nytt förslag till fördelning av medel

One Response to “Bli bättre på poker”

  1. Thomas Says:

    Förslaget att ändra tilldelning till universitet kommer lägligt med tanka på dessa populistiska kurser.

    SVT om whisky kurser
    http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=958063&lid=puff_958051&lpos=rubrik

Leave a Reply