Blondinbella super

2008-10-07

Tydligen har någon förfärat sig över att Blondinbella beskriver hur mycket(?) hon dricker i sin blogg och tipsat socialtjänsten om att de bör göra en utredning – hon är säkert den de behöver lägga mest tid på. Nu verkar de ju ha insett det löjliga och kommer inte att göra någon utredning eftersom: “Om det sociala funkar och ungdomen sköter skolan kan man inte föra ärendet vidare” som en socialsekreterare uttrycker det..

Blondinbella är inte 18 år och får därför inte dricka på krogen eller köpa på systemet, trots det så verkar hon inte ha några direkta problem med att bli serverad alkohol på restauranger, om det är något som borde utredas så är det väl de krögare som serverar alkohol till minderåriga. Borde inte vara alltför svårt att utläsa ur bloggen vilka som kan tänkas vara aktuella ha titta närmare på.


Creative Commons License Foto: helmet13

Leave a Reply