Drogtest

2008-04-05

Trodde att 1:a april var tidigare i veckan men vissa är tydligen lite sent ute, läser i Metro att Landskrona kommun tänker drogtesta slumpvist utvalda elever i grundskolan. De måste ha stora problem där nere i Landskrona.

Utan att föräldrarna kontaktas ska högstadielever i Landskrona plockas ut slumpvis för att drogtestas från och med i höst. Kissprov ska avslöja om eleven tar narkotika.

HD: “Statliga Folkhälsoinstitutet kritiserar Landskrona kommuns beslut att införa frivilliga drogtester bland elever i grundskolans årskurs åtta och nio.”

AB: “Skolan ska inte ta på sig den rollen, det är en polisiär sak eller för socialförvaltningen”


Creative Commons License Foto: r0bz

Leave a Reply