Foto inspiration

2008-03-15

The Radiant Vista finns massa information om foto och fotografering och framförallt bildbehandling i Photoshop, särskillt Photoshop Workbench är riktiga inspirations skapare. Enkelt och illustrativt visas hur man kan förvandla ett vanligt foto till något lite extra.


Creative Commons License Foto: Lee Jordan

Leave a Reply