En intressant undersökning kan man läsa om i Journal of Clinical Investigation, i undersökningen har man studerat hur överviktiga stilla sittande personer påverkas av att äta en kost där 25% av energiintaget kommer från antingen fruktos eller glucos.

Subjects [..] Inclusion criteria included age from 40 to 72 years and BMI of 25–35 kg/m2 with a self report of stable BW during the prior 6 months. [..] Individuals who smoked, reported exercise of more than 3.5 hours/week at a level more vigorous than walking, [..] were also excluded.

Det är ju ganska intressant hur man från den studien kan dras slutsatsen att det skulle vara skadligt för alla att äta frukt när undersökningen inte gjorts på ett urval som kan tänkas motsvara populationen i stort.

Läs om det resulterande fruktlarmet i AB, DN, DN, SvD

Leave a Reply