Gevalia

2010-08-08

Swedwatch har följ upp vad de svenska kaffeproducenterna har gjort för för att förbättre villkoren för de som producerar vårt svenska kaffe. Sedan 2005 har varken Gevalia eller Zoegas bidragit till någon nämnvärd förbättring.

De svenska kaffeproducenterna Gevalia och Zoégas, som pekades ut av Swedwatch, har däremot inte bidragit till förbättrade villkor på något nämnvärt sätt. Det visar en uppföljning av rapporten, utförd på uppdrag av Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och Latinamerikagrupperna.

Anders Carne presschef på Kraft Foods i Sverige konstaterar att “konventionellt” odlat kaffet kommer att finnas kvar – det är enligt honom konsumenterna som väljer, dvs Gevalia själva tar inget ansvar för produktionen, de säljer bara det folk vill köpa.

Coffee beans
Creative Commons License photo credit: jphilipg

Slutsatsen är väl att det enklaste sättet att få till en ändring är att sluta köpa Gevalia.

Via: DN

One Response to “Gevalia”

  1. Melisa Ewers Says:

    Fun to find another coffee lover online. I really enjoyed your post. My favorite coffee is Gevalia. Are you a member of their coffee club? I really like trying all they fancy flavors!

Leave a Reply