Skövde kommun har bestämt sig att öppna ett härbärge för hemlösa mitt i ett bostadsområde med många barnfamiljer. Hur de tänker sig att lösa säkerheten är tveksamt, samma lokaler stängdes tidigare i sommar på grund av vandalisering och bråk. SR

… både boende på missbrukarhemmet och andra ställde till med bråk i och utanför boendet och bland annat förekom otillåtet missbrukande där.
Skövde kommuns socialchef Sven-Erik Söderlund säger till Skaraborgs allehanda att beslutet togs av säkerhetsskäl.

I ett annat inslag framgår det att Socialchefen inte litar på att polisen kan skydda den egna personalen, hmm – vem ska skydd barnen och de boende i området?

Vi får vänta i timmar. Securitas kommer undantagslöst fortare till oss, säger Skövdes socialchef Sven-Erik Söderlund, som inte längre litar på polisen.

2 Responses to “Härbärge för hemlösa mitt bland småbarn”

 1. Fredrik Says:

  Det är sant! Vi är alltid snabbare än polisen!
  Även om iaf Borlänge är väl relativt prioriterat i polisväg så, får då vi vänta i ca 20-60 minuter på att polisen ska dyka upp på en brottsplats. Det är svagt.

 2. Rolf Nilsson Says:

  I vårt “välfärds och rättighetssamhälle” där alla medborgare enligt lag ska behandlas lika och vara lika mycket värda, finns i det fördolda ett mycket välutvecklat systematiskt förtryck mot bland annat våra hemlösa medborgare.
  Den nedtystade grymhet som försiggår inom dessa system utförs mot människor som fråntagits de mest basala rättigheterna för möjligheten till ett någorlunda fungerande liv. Detta medför då också en omöjlighet att anpassa sig till de normer samhället kräver för att få bli kallad medborgare och få sina rättigheter tillbaka. Samhällets regler är skrivna av människor med helt andra förutsättningar och i total oförståelse om hur verkligheten ser ut för många av våra samhällsmedborgare. Men för att samhällets “regelryttare” och moralister ska kunna fortsätta känna sin förträfflighet, måste människor kvarhållas i utanförskapet.
  Detta görs genom att vi helt enkelt skapar en massa arbetstillfällen för de rättrådiga i kortsiktiga och i grunden verkningslösa projekt. Sådant tillvägagångssätt kan vi nämna som ett kompromisslöst och hopplöst anpassningstvång. I alla fall så länge de som inte förmår anpassa sig, inte ges samma tillgång till den övriga befolkningens grundläggande rättigheter. Vilket ett tryggt hem måste anses vara då över nio miljoner människor i vårt land behöver det, men även det eventuella sjukdomsanpassade och ekonomiska stöd för att behålla det.
  För i lugnet av ett tryggt hem, behålls även värdigheten hos människor, genom känslan av att tillhöra samhället som en ”vanlig” medborgare. Men vår tids krav på vetenskaplig evidensbasering verkar inte alltid gälla våra rättigheter. Detta är en värderingsfråga utanför den så kallade kontrollerade vetenskapen! Kontrollerad vetenskap kan inte ha med värdegrundsfrågor att göra. Värdegrunden ska grundlägga kontrollerad vetenskap, inte tvärtom!
  Hemlösa människor är precis som alla andra individer. Somliga med behov av specifikt stöd anpassat efter individens personliga historia och problem, andra inte. Men våra politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer och av andra aktörer skapade ”speciellt anpassade” arbetsplatser och ”boenden” för hemlösa vill inte se eller tala om de strukturella bristerna, utan gömmer sig bakom etiketten hemlöshet och hoppas med generella åtgärder hitta en lösning för individer som är lika olika varandra som dag och natt.
  Detta leder i sin förlängning till ett systematiskt ickelösande av frågan och så fortsätter det hela om och om och om igen. Och då satsar vi ännu mer på att lösa ett problem med generaliserade system som systematiskt undviker att hjälpa individen och det blir därmed en självunderhållande mekanism. Vilket då i sin tur blir till ett skuldbeläggande av den hemlöse som alltså kan skylla sig själv.
  Detta medan vi som är i systemen är så “goda” att vi betalar skatt och ger någon gåva i en bössa för att sysselsätta ”problemorienterade social/frivilligproffs”, där en massa uppsökare kan erbjuda hemlösa människor en bulle eller en plats på ett härbärge för 20 000- 30 000 skattekronor i månaden.

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
  Tel: 0736-76 42 86

Leave a Reply