Heja SJ

2009-09-25

Vet inte hur politiker tänker egentligen men de borde verka för sveriges bästa, att då tycka att SJ’s system med personliga biljetter är dåligt för att det begränsar rörelsefriheten hos gömda flyktingar ter sig väldigt konstigt. Gömda flyktingar torde vara personer som vistas olovligen i landet, dvs kriminella och kriminellas rörelsefrihet ska begränsas i högsta möjliga mån.

Mycket kan man ju skylla SJ för, men att de begränsar rörelsefriheten hos de som uppehåller sig illegalt i landet kan knappast räknas dit.

Har inte riksdagsmännen årskort på SJ? Reser man med kort så har det väl alltid krävts legitimation.

Ska Nina värna om utvisningshotade asylsökande så är det väl snarare Migrationsverket hon borde titta närmare på.

Leave a Reply