Nu börjar det brinna i knutarna för de som har tänkt sig att skriva högskoleprovet senare i vår, sista anmälningsdag är 15 februari.

Detta blir det sista högskoleprovet innan det moderniserade provet börjat användas i höst.

  • Provets två delar blir lika stora. 80 uppgifter för den verbala och 80 uppgifter för den kvantitativa delen.
  • De två delarna indelas i provblock, som vardera innehåller 40 uppgifter fördelade på fyra olika delprov.
  • Dagens 122 uppgifter ökas med 38 till 160. Det är den kvantitativa delen som blir större.
  • Det blir tre nya delprov. Ett nytt verbalt delprov MEK (meningskomplettering) som består av 20 uppgifter. Två nya kvantitativa delprov XYZ (matematik) som består av 20 uppgifter och KVA (kvantitativa jämförelser) med 24 uppgifter.
  • Nuvarande delprov ändras. ORD (ordförståelse) halveras från 40 till 20 uppgifter. LÄS (läsförståelse av svensk text) behåller 20 uppgifter men texterna som används blir kortare. DTK (diagram, tabeller och kartor) ökas från 20 till 24 uppgifter. Antalet NOG (kvantitativa resonemang) minskas från 22 till 12 uppgifter.
  • ELF (engelsk läsförståelse) behålls intakt med 20 uppgifter.
  • Provdagen blir liksom för nuvarande prov indelad i fem block om 50 minuter. Det femte blocket används för utprövning av nya uppgifter./li>

Leave a Reply