Jämnställdhet

2008-03-08

Sent ska politikerna vakna, tydligen har vi offentliga system här i landet som uppenbart kränker allas rättighet till lika behandling, hur kan det vara tillåtet att med automatik ge mamman hela barnbidraget?

Systemet är ”konstruerat med kvinnan som norm” skriver moderaternas förtroenderåd i direktiven till partiets arbetsgrupp i jämställdhetsfrågor inför partiets kommundagar som inleds idag.

Var är Gudrun och alla andra kämpar för jämnställdhet? Här finns ju en uppenbar särbehandling beroende på kön!

Leave a Reply