Det ser ut som att vården i vissa fall gör en insatts för jämställdheten och placerar vårdtagare i tvåkönade salar. Nu är det kanske inte ett direkt medvetet val utan snarare en konsekvens att en överbeläggning men i alla fall ett fall framåt.

Sjukhusen svarar också att det med tanke på patientsäkerheten är bättre med blandade salar än att låta patienter ligga i korridoren. Pusslet för att skapa enkönade salar kan i sig också medföra risker när patienterna flyttas in och ut ur olika rum.

Åsikterna är delade om hur allvarligt det är med blandade salar.
–?På ett sätt kanske man blir noggrannare med integriteten. Vi ser till att dra för draperier och skyla kroppar med lakan. På enkönade salar tror jag att det kan slarvas lite med det.

The HOTEL DARE
Creative Commons License photo credit: Ramona.Forcella

One Response to “Jämställdhet i vården”

  1. Liberalista Says:

    Citatet i slutet – herregud…

    Jag har aldrig fattat varför man får klä av sig bakom ett skynke hos gynekologen, men inom resten av vården skrattar vårdgivarna åt ordet “integritet”, suckar åt ordet “ansvar” och blir fly förbannade när man nämner ordet “tjänstefel”.

Leave a Reply