Kissare friad

2010-09-27

Nacka tingsrätt har friat en man från anklagelserna om förargelseväckande beteende, nitiska poliser hade anmält en man som urinerade intill en busskur i Nacka.

Tingsrätten finner att när XX klev av bussen en sen mörk vardagskväll och urinerade mellan busskurerna – där han trodde att ingen skulle se honom – inte anses haft uppsåt till att hans beteende i något avseende skulle vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Åtalet ska därför ogillas”, resonerar rätten i domen.

– För mig framstår det som helt riktigt att man gör en bedömning av om beteendet är ägnat att väcka förargelse och här måste – som tingsrätten är inne på – platsen och tidpunkten rimligen tillmätas betydelse – Petter Asp, professor i straffrätt

Det är kanske inte helt fritt att kissa offentligt hur som helst men om man vidtar åtgärder för att inte synas.

Leave a Reply