På den nystartade Brottsportalen kan den som utsatts för brott lägga ut efterlysningar, tex bilder på stulna föremål. Postalen är ett initiativ från Magnus Pettersen som själv helt ovetande har råkat köpa stödgods.

Tanken med Brottsportalen är att vara ett verktyg som kan användas i samband med brott som ofta hamnar i skymundan och som har låg prioritet hos polisen.
– Många mindre brott blir bara en siffra i statistiken. Jag har sett hur folk har fått brev från polisen med besked om att förundersökningen lades ner på samma klockslag som anmälan kom in. Denna typ av vardagsbrott sker i ett tomrum där internet kan spela stor roll, säger Magnus Pettersen.

Via IDG

Nu även uppmärksammad på SvD som en modern form av grannsamverkan.

Leave a Reply