Mansfällor

2008-07-20

Är arbete en mansfälla, varför är det så många män som dödas på sina arbetsplatser ochvarför görs det inget från facken för att se till att männen får säkra arbetsplatser. SvD rapporterar att dödsolyckorna ökat med 30% de senaste åren inom byggbranchen. Är det möjligen så att en arbetare betraktas som försumbara, män som kan offras för profiten.

Dödsolyckorna har ökat dramatiskt inom byggbranschen, med 30 procent de senaste tre åren, enligt en rapport från Byggnads och Byggcheferna.

genusperspektiv har sina teorier om vad det beror på att män drabbas i så stor del.

One Response to “Mansfällor”

  1. Marcus Says:

    Mansfälla, ja kanske det.. Men att facken (Byggnads och Byggcheferna) inte gör något stämmer inte, de är ju de som driver frågan och försöker få till en förrändring. Frågan är väl snarare vad Sveriges Byggindustrier (Företagens organisation) gör. De säger ju nej till en förändring av regelverket – att företag som bryter mot säkerheten kan straffas för detta. Idag riskerat företag som bryter mot säkerheten inga straff vilket medför att man kan spara pengar på att inte använda ställningar etc. (sparar ca. 100 000 kr på ett villabygge).
    Forskningen, Arbetsmiljöverket, Byggnads, Byggcheferna är överens om att en förrändring är nödvändig – men Sveriges Byggindustrier stretar emot. SBI vill att företagen löser problemen på egen hand, något de inte lyckats med på 30 år. Vad är det som säger att de plötsligt skall göra det nu?

Leave a Reply