Mecenat läckan

2008-01-27

CSN-kortets hemsida, med hundratusentals studenter som besökare, utsattes på lördagen för intrång av hackare.

Mecenats VD Jonas Levin säger till DN.se att inga känsliga personuppgifter fanns lagrade

Vadå inga känsliga personuppgifter? Möjligen strikt juridiskt i enlighet med PUL men namn, adress, email och lösenord för 900 000 studenter måste väl ändå betraktas som känsliga uppgifter. Att de dessutom verkar ha lagrat lösenorden i klarttext borde närmast bedömmas som grovt oaktsam hantering av personuppgifter. Villket ansvar har CSN för denna hantering?

Via: DN AB IDG

Leave a Reply