Nytt högskoleprov

2010-05-24

Högskoleverket jobbar just nu med att slutföra ett förslag till nytt högskoleprov som är tänkt att tas i bruk hösten 2011.

Syftet med att förnya högskoleprovet är att öka prognosförmågan, det vill säga provet ska bättre kunna förutsäga hur studenten kommer att klara sin utbildning. Förslaget innebär att provet blir indelat i en verbal del och i en kvantitativ del, som är lika stora. Dagens högskoleprov har en större vikt på den verbala delen.

Förslaget innebär tre helt nya delprov: ett verbalt prov som kallas MEK (meningskomplettering) och två nya kvantitativa delprov, XYZ (problemlösning) och KVA (kvantitativa jämförelser).
Även de befintliga delproven kommer att förändras.

  • ELF (engelsk läsförståelse) behålls intakt.
  • ORD (ordförståelse) halveras till 20 uppgifter.
  • LÄS (läsförståelse) blir kvar med 20 uppgifter men texterna som används blir kortare.
  • DTK (diagram, tabeller och kartor) ökas från 20 till 24 uppgifter.
  • NOG (matematik och logik) minskas från 22 till 12 uppgifter.

Leave a Reply