Olaglig sanning?

2008-04-09

Ett par advokater som gjort sig några klipp genom att utnyttja luckor i Jordförvärvslagen. När sedan TV4 avslöjade hur tandlös lagen är och beskrev hur advokaterna från Stockholm gick till väga för att utnyttja hålen så blir de stämda av nämnda advokater som vill ha ännu mer pengar.

Får den skogsklippande advokaten rätt är det ett principiellt farligt nederlag för granskande journalistik. Ska nyhetsredaktioner kunna redogöra för vad som händer i samhället måste det finnas möjligheter att göra det med korrekta fakta och öppet redovisa vem som gör vad och varför. I ett demokratiskt samhälle ska sanningen inte kunna vara olaglig.

Hur långt är det sedan till att göra även obekväma sanningar olagliga? Kina here we come …


Creative Commons License Foto: Tracy O

Leave a Reply