Politican

2008-04-01

Några i sammanhanget passande filmer angående politiker och fina flickor

Jack Bruce – Politician


Status Quo – The Oriental

Leave a Reply