Randigt Miljöparti

2010-04-08

I Härnösand har de så dåliga politiker med svensk bakgrund så Miljöpartiet har infört en blandad lista, varannan kandidat ska vara etnisk svensk. Men som sagt frågan är ju vilken tilltro man kan sätta till en kandidat som enbart fått plats på listan för att han är en svensk man?

Det går också att skönja en snudd på rasistisk tanke bakom kvoteringsprojektet. Invandrare, oavsett var de kommer ifrån eller vad de tycker, tillskrivs gemensamma intressen med andra invandrare. Det är en institutionalisering av det vi-och-dom-tänkande som Miljöpartiet annars säger sig vilja motverka.
Kvotering leder helt enkelt till att det starka medborgaridealet bryts ner till en serie särintressen. På etnisk, könsmässig, åldersmässig eller annan grund. Det är fel väg att gå.

Man kan misstänka att ideen som lyfts fram om att Landskrona skulle ha en lista med enbart svenska namn skulle tilltala Sverigedemokraterna mer är Miljöpartiet.

Leave a Reply