Reversed Graffiti

2009-09-15

I Malmö är det tydligen några som hjälper gatukontoret att hålla sina övergångsställen vita och fina genom att selektivt tvätta delar av dem – med följd att reklambudskap framträder.

Kan det vara olagligt att tvätta övergångsställen? Hur lämpligt det är ur trafiksäkerhetssynpunkt kan ju däremot diskuteras.
Reverse Graffiti, Kallang, Singapore
Creative Commons License photo credit: yeowatzup

Men tilltaget har absolut inte sanktionerats av gatukontoret, bedyrar avdelningschefen Bosse Andersson. Han likställer det med olaglig affischering.

Antagligen har det nu gått för långt, tidigare har Gatukontoret i Malmö haft en lite mer förlåtande inställning till denna typ av marknadsföring.

– Normalt sett borde vi inte ha synpunkter på att medborgarna bidrar till renhållningen på gatorna. Jag är inte odelat positiv till det men om det är i begränsad form och inte påverkar vår miljö i större omfattning så finns det ingen anledning för oss att ha synpunkter på det. Vi har i varje fall inga planer på att gå dit och smutsa ner de där ytorna igen.

Pressklipp angående ett liknande tilltag 2008. Crowd skall inte ha varit inblandade i denna kampanj.

Leave a Reply