Revolution?

2008-09-26

Är det en revolution som SSU planerar när de säger sig stödja de terrorister som förgiftade 145 tjänstemän och besökare på Svenskt näringsliv i Stockholm med den ovanliga bakterien shigella.

SSU Stockholm kan inte undvika att se det ironiska i att storkapitalets män, som äter sig mätta på bekostad av världens arbetares lidande, nu drabbas av magsjuka. Därför lovar SSU Stockholm i ett uttalande i dag, en bukett rosor till de som tar på sig ansvar för dådet, då detta med största sannolikhet inte är en slump.


Creative Commons License Foto: audreyjm529

Leave a Reply