Rökbolag

2008-06-01

Folkhälsoinstitutet vill göra det svårare att köpa tobak och vill bara att det ska få säljas under disk men varför inte gå hela vägen och utnyttja systembolaget till något nyttigt, ge systembolaget monopol på försäljning av tobak!

Bort med reklamen och exponeringen av tobak i butik och tillåt bara försäljning av cigaretter under disk.


Creative Commons License Foto: ragesoss

Leave a Reply