Rösträtt

2009-03-29

Hur kommer det sig att alla får rösta när vi har allmänn rösträtt men att inte alla måste mönstra när vi har allmänn värnplikt, tydligen har vi nu fått en ny ÖB som börjar inse att försvaret missar kompetenta sökande genom att inte tvinga alla att mönstra. Lite drygt hundra år för sent.

Centrum för rättvisa är oroande tysta, varför tar de inte strid för kvinnors rätt att behandlas som jämlika soldater när det gäller värnplikten.
Colorado National Guard
Creative Commons License photo credit: The National Guard

Leave a Reply