Det är väldigt konstigt att det fortfarande ca 100 år efter att vi fick allmän rösträtt fortfarande inte har införts allmän värnplikt, men nu verkar Plitverket ha vaknat och har funderingar i den riktningen.

Körlof kräver att även unga kvinnor ska vara tvungna att svara på den lämplighetsundersökning för mönstring som i april dimper ned hos 135 000 svenska 17-åringar. Tjejerna svarar frivilligt på frågor om hälsa, fysisk prestationsförmåga och skolgång. Och om Pliktverket bedömer dem som lämpliga kan de strunta i att mönstra. För pojkar är det obligatoriskt att svara – och att komma om de kallas.

”Det (är) ganska häpnadsväckande att vi i Sverige 2008 har en lag som gör skillnad på män och kvinnor”, skriver Björn Körlof.

Man kan väl bara instämma – häpnadsväckande


Creative Commons License Foto: hoyasmeg

Leave a Reply