Smarta politiker

2011-10-09

När politikerna 2007 skapade ny lag mot bidragsfusk så glömde de taktiskt nog att ta med sina egna bidrag bland de som omfattas av lagen.

Anledningen är att ersättningar som betalas ut från Sveriges riksdag inte lyder under bidragsbrottslagen som infördes 2007. Under den nya lagen som blev mycket omdebatterad gäller däremot allt från fusk med studiestöd och pensioner till sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning.

Känns som att den lagtexten skulle behöva revideras…

Leave a Reply