Sommartid

2009-03-22

Hörde på TV att det bara är en vecka kvar till sommartid, dvs vi skall ställa fram klockan en timme – det lär dröja lite längre tills det blir sommartider. För den som får Summertime Blues och vill planera in vintertiden så går vi tillbaka till “normaltid” igen sista söndagen i oktober.

Den som är osäker på åt vilket håll man skall vrida klockan kan tänka på att man ställer fram utemöblerna inför sommaren och sedan ställer tillbaka dem efter sommaren, annars kan man alltid läsa Förordning om sommartid  SFS nr: 2001:127.

1 § Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år. Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.
2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid. Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Leave a Reply