Grattis Sverige! Idag är det nationaldag.
Swedish Flag over Fjällgatan
Creative Commons License photo credit: Let Ideas Compete

Grattis Sverige, idag är det Sveriges nationaldag och det skall firas.
Sveriges flagga vajjar gul och blå