Med anledning av DuPonts påhopp på teflonminne är denna artikel i SvD om svenskt språkbruk intressant.

När ett visst varumärke blir så vanligt att det uppfattas som en allmän produktbeteckning brukar man säga att varumärket degenererar. … Vi köper keso från fler producenter än Arla, vi tippexar med korrigeringsvätska av andra fabrikat än det ursprungliga från Tyskland, vi handlar melittafilter som nog hellre skulle kallas kaffefilter och vi använder wettexdukar som inte tillverkats av Wettex.

Leave a Reply