Ute och cyklar igen

2009-05-18

Marie Granlund är ute och åker igen, bara för att vissa särskilt begåvade barn får extra specialanpassad utbildning i teoretiska ämnen som tex matematik så tycker hon att det striders mot allas medborgerliga rättigheter att lära sig matte, svenska och engelska.

–Jag ser matte , svenska och engelska som en medborgerlig rättighet. Det är ämnen som alla behöver.

Vad menar hon egentligen? Hur är det med alla mindre begåvade som får special utbildning, strider inte de också mot de medborgerliga rättigheterna – de lär ju förbruka betydligt mer resurser än vad ett fåtal särskilt begåvade kan antas göra.

Varför är det ok med specialklasser för mindre begåvade men inte för de som är extra begåvade?

From the Black Hole
Creative Commons License photo credit: fdecomite

Leave a Reply