Välfärd

2009-07-17

Välfärd, det som politiker tycker om att prata så mycket om, vad är det för något egentligen. Ska man lita på Wikipedia så är välfärd en

samlande benämning på de delvis skattesubventionerade eller helt skattefinansierade tjänster och de transfereringar som stat, landsting och kommun tillhandahåller för att säkra individens trygghet vid bland annat barndom, sjukdom, arbetslöshet, funktionshinder och ålderdom. Kallas även “social trygghet” eller “socialt skyddsnät”.

DN rapporterar tex fråm Almedalen där Sahlin talade sig väl om något som kallas s-välfärd, vilken tydligen bygger på att alla kommer i arbete och det är ju den viktigaste förutsättningen för att det överhuvudtaget ska bli frågan om någon välfärd eftersom den betalas med skatter.

Läser man lite på de olika partiernas hemsidor så ser det konstigt nog ut som att de är överrens om att välfärd kräver att alla arbetar, Moderaterna skriver tex

Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och tycker att det är viktigt att säkra resurser till välfärden genom att fler arbetar och betalar skatt. Vår jobbpolitik vilar på tre ben; det ska löna sig bättre att arbeta, fler ska våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige

Striden står då kanske om hur de vill få alla att arbeta, det är ju trots allt förutsättningen för att det skall bli någon välfärd.

Leave a Reply