blackcat.se

När ett företag ska låna pengar kräver långivaren ibland någon form av säkerhet för att lånet ska beviljas. Den vanligaste formen av säkerhet vid företagslån är personlig borgen. Detta innebär att en eller flera personer förbinder sig att betala tillbaka lånet till långivaren om företaget inte kan betala tillbaka.

De flesta företag använder sig av lån och andra former av krediter i sina verksamheter. Det gäller såväl små som stora företag. Driver du ett företag är sannolikheten stor för att du vid flera tillfällen under företagets livstid kommer att ansöka om lån för företagets räkning. En fråga som i princip alltid kommer upp när ett företag ska ansöka om lån är frågan om säkerhet. Ibland kräver långivaren att företaget ska ställa säkerhet för att lånet ska beviljas, och ibland beviljas lånet med sämre lånevillkor om det inte finns någon säkerhet.

Varför man använder sig av borgensåtaganden

Det finns inte några särskilda lagar eller andra regler som kräver att någon måste teckna borgen för att ett lån ska beviljas. Frågan om borgen är i grund och botten en förhandlingsfråga mellan långivaren och låntagaren. Ett borgensåtagande är ett sätt för långivaren att säkerställa att lånet kommer att betalas tillbaka. Kan inte företaget som har lånat pengarna betala tillbaka ska långivaren kunna kräva att någon annan betala.

Lån utan borgen

I många fall är det fullt möjligt för ett företag att låna pengar utan borgen. Till exempel erbjuder Fakturino https://www.fakturino.se/foretagslan/foretagslan-utan-borgen/ både mindre och medelstora aktiebolag möjligheten att låna pengar utan borgen. Det finns inte några lagar eller andra regler som anger när det är möjligt att bli beviljad ett lån utan borgen. Det är långivaren som ensam bestämmer detta och avgörande är att långivaren ska känna sig säker på att lånet kommer att betalas tillbaka.

Det sker därför en individuell prövning från fall till fall. Vill du att ditt företag ska beviljas ett lån utan borgen måste du därför övertyga långivaren om att företaget kommer att kunna betala tillbaka. Det kan du göra genom att till exempel redogöra för bolagets ekonomi i detalj, framförallt vad avser framtidsprognoserna. Även om företagets ekonomiska historia är viktig är det företagets framtida ekonomiska situation som är avgörande för om företaget kommer att kunna betala tillbaka lånet.

Olika typer av borgensåtaganden

Lyckas du inte att övertyga långivaren om att bevilja ett lån utan borgen, återstår det att komma överens om vilka villkor som ska gälla för borgensåtagandet. I de flesta fall kräver en långivare att en eller flera personer ska teckna en solidarisk proprieborgen för företagets skuld. Detta innebär att i samma sekund som företaget inte kan betala tillbaka lånet, kan långivaren vända sig mot vem som helst av borgensmännen och kräva att hen betalar tillbaka hela det belopp som är förfallet till betalning.

Detta är ett mycket långtgående ansvar som du om möjligt ska försöka att förhandla bort, eller i vart fall begränsa när du diskuterar med långivaren. Till exempel kan du försöka att begränsa borgensåtagandet till ett visst belopp, det vill säga att borgensåtagandet endast gäller upp till ett visst belopp och dessutom till ett lägre belopp än vad företaget har lånat. En annan möjlighet är att du försöker tidsbegränsa borgensåtagandet så att det endast är gällande en viss tid.