blackcat.se

Du har lån och vill naturligtvis bli skuldfri. Det absolut smartaste sättet är då att använda snöbollsprincipen för att snabbast möjligt bli skuldfri.

Först de små lånen

Snöbollsprincipen handlar om att du börjar med att betala av dina minsta lån. Du ser att det händer något. Vilket gör det enklare psykologiskt att beta av lån efter lån på din väg att bli skuldfri och få bättre ekonomi. Om du har ett kreditlån på 3000 kronor så ser du till att dra ner på dina utgifter och snabbast möjligt betala av det lånet. Sedan tar du billånet på 15 000 kronor, för att sedan betala av lånat från när du renoverade badrummet. Lån för lån.

Sedan de stora lånen

Sen har du bara de stora lånen kvar, CSN-lånet och huslånet. Nu har du kommit in i vanan att prioritera och tänka på att betala av dina lån. Du känner en glädje i det och ser det nästan som en rolig utmaning att få undan ditt CSN-lån på mellan 100 000-300 000 kronor. För att sedan bli helt skuldfri när du tagit dig an ditt bostadslån. För en god ekonomi måste du sedan investera dina pengar.